Danh sách đại lý phân phối tỏi đen Blaga tại Tỉnh Bắc Ninh

 

Stt KHÁCH HÀNG Địa Chỉ
Số Nhà Đường(Phố) Quận Tỉnh
1 ST Huy Hùng 105 Phố mới Đông Ngàn Từ Sơn Bắc Ninh
2 Hệ thống ST Dabaco Lý Thái tổ Bắc Ninh Bắc Ninh