“TÍN – TÂM – TRÍ – TINH – NHÂN”
• TÍN: Công ty Cổ phần Dược phẩm Khang Gia luôn lấy chữ TÍN làm thước đo cho thành công của mình.
• TÂM: Chúng tôi luôn đặt chữ TÂM làm nền tảng, luôn tôn trọng pháp luật, duy trì đạo đức kinh doanh và lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.
• TRÍ: Chúng tôi coi sáng tạo là sức sống, là sự phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi sản phẩm, đề cao tính tìm tòi, tạo cái mới nhằm phát huy tối đa trí tuệ Cán bộ nhân viên trong sản xuất và kinh doanh.
• TINH: Chúng tôi tập hợp những tinh hoa của tự nhiên để làm nên những sản phẩm tinh hoa.
• NHÂN: Chúng tôi luôn coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, tạo cơ hội phát triển công bằng cho tất cả CBNV.