SỨ MỆNH

Nghiên cứu, sản xuất và cung cấp những sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe mang thương hiệu Blaga với chất lượng cao, có nguồn gốc từ tự nhiên nhằm vì mục đích chăm sóc sức khỏe cộng đồng với giá hợp lý, đa dạng nhằm thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng.
Với mục tiêu:
“ Vì một sức khỏe tốt hơn cho người Việt ”