TẦM NHÌN


Đến năm 2025, trở thành Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh Thực phẩm chức năng, Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ có nguồn gốc từ tự nhiên trên thị trường Việt Nam và khu vực.
Trở thành một tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ tự nhiên thông qua chiến lược phát triển bền vững dựa trên các lợi thế cạnh tranh cốt lõi:
– Quy trình sản xuất khép kín, hiện đại.
– Hệ thống phân phối bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng.
– Văn hóa thân thiện, mang lại giá trị cho khách hàng và hướng đến cộng đồng.
– Hệ thống quản trị chuyên nghiệp, tiên phong đầu tư đổi mới công nghệ.