VĂN HOÁ DOANH NGHIỆPCông ty Cổ phần Dược phẩm Khang Gia là nơi tập trung, gắn kết những con người sáng tạo, năng động, giàu trí thức, tâm huyết, cùng nhau đoàn kết chung một mục tiêu. Mỗi thành viên của Doanh nghiệp chúng tôi luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, luôn lấy Văn hóa doanh nghiệp và các giá trị cốt lõi, sứ mệnh của Công ty làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành động của mình.
Hướng tới mục tiêu “ Vì một sức khỏe tốt hơn cho người Việt ”mỗi Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Khang Gia đã và đang không ngừng sáng tạo và nỗ lực vì sự phát triển bền vững của Công ty, góp phần đưa thương hiệu BLAGA trở thành thương hiệu uy tín không chỉ của người tiêu dùng Việt Nam mà còn của Thế giới.
Sức mạnh của Chúng tôi dựa trên sự hợp tác và đoàn kết của mỗi Cán bộ nhân viên. Với tinh thần đề cao tính kỷ luật, văn hóa doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Dược phẩm Khang Gia được xây dựng trên nền tảng nhân văn và chuyên nghiệp, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Công ty phát triển không ngừng.